Bankowość - pojęcia, test z ekonomii

Pojęcia z zakresu bankowości. Test wiedzy online z ekonomii. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Bankowość - pojęcia"

1) dążenie do maksymalnego zysku poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych środków z zachowaniem płynności finansowej oraz min kosztów.
2) Ogólny wzrost cen i kosztów mogący spowodować rozszerzenie obiegu pieniądza nie idącego w parze z rozszerzonym obiegiem towarów i usług to:
3) Zmniejszenie podaży pieniądza zwykle kontrolowane przez rząd mające na celu zredukowanie popytu i kontrolę rosnących cen. Prowadzi to do redukcji dochodów i siły nabywczej społeczeństwa.
4) Przerobienie małych depozytów na krótkoterminowe kredyty o dużym nominale to:
5) Jakie wyróżniamy systemy bankowe?
6) Twierdzenie "Pierwszym szczeblem jest bank centralny z funkcją emisyjną, jako bank banków i bank państwa, drugim szczeblem są banki komercyjne różnego rodzaju które działają na własny rachunek, ale posiadają swoje rachunki w bankach centralnych." można przypisać do modelu systemu bankowego. Którego?
7) Prawo bankowe dzieli banki na:
8) Jest warunkiem samodzielności banku i różnych podmiotów gospodarczych.
9) Elementy konkurencyjności to:
10) Jest odprowadzana od depozytów złożonych w bankach komercyjnych w określonym procencie na nie oprocentowany rachunek w banku centralnym.