terminologia, pojęcia z historii sztuki BIZANCJUM  matura test

terminologia, pojęcia z historii sztuki BIZANCJUM matura, test z historii sztuki

Powtórka przed maturą z terminologii Bizancjum. <br/><br/>Pojęcia, które wystąpią w teście:<br/>Aron Hakodesz, carskie wrota, centralna budowla, cerkiew, deesis, empora, ikona, ikonoklazm (obrazoburstwo), ikonostas, izokefalizm, kopuła, mozaika, oktogon, pendentyw (żagielek), synagoga<br/>

15 pytań Historia sztuki historiasztuki