Test z historii sztuki

terminologia, pojęcia z historii sztuki BIZANCJUM matura

Powtórka przed maturą z terminologii Bizancjum. <br/><br/>Pojęcia, które wystąpią w teście:<br/>Aron Hakodesz, carskie wrota, centralna budowla, cerkiew, deesis, empora, ikona, ikonoklazm (obrazoburstwo), ikonostas, izokefalizm, kopuła, mozaika, oktogon, pendentyw (żagielek), synagoga<br/>
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 1505 razy