terminologia, pojęcia z historii sztuki CHRZEŚCIJAŃSTWO  powtórka przed maturą! test

terminologia, pojęcia z historii sztuki CHRZEŚCIJAŃSTWO powtórka przed maturą!, test z historii sztuki

Test sprawdzający wiedzę z terminologii chrześcijaństwa.<br/><br/><br/>Pojęcia, które wystąpią w teście<br/>baptysterium, bazylika, chrzcielnica, cubiculum, katakumby, kolumbarium, martyrium, mauzoleum, narteks, orant, pastoforia, sarkofag

12 pytań Historia sztuki historiasztuki