terminologia, pojęcia z historii sztuki CHRZEŚCIJAŃSTWO  powtórka przed maturą!

Test: terminologia, pojęcia z historii sztuki CHRZEŚCIJAŃSTWO powtórka przed maturą!

Test sprawdzający wiedzę z terminologii chrześcijaństwa.<br/><br/><br/>Pojęcia, które wystąpią w teście<br/>baptysterium, bazylika, chrzcielnica, cubiculum, katakumby, kolumbarium, martyrium, mauzoleum, narteks, orant, pastoforia, sarkofag

12 pytań Historia sztuki historiasztuki

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.