terminologia, pojęcia z historii sztuki WIADOMOŚCI WSTĘPNE POWTÓRKA PRZED MATURĄ cz. 2 test

terminologia, pojęcia z historii sztuki WIADOMOŚCI WSTĘPNE POWTÓRKA PRZED MATURĄ cz. 2, test z historii sztuki

Część druga podstawowych terminów z historii sztuki.<br/>

24 pytań Historia sztuki historiasztuki