Organizacje międzynarodowe. Logo - nazwa., test online. WOS.

Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 21 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Organizacje międzynarodowe. Logo - nazwa.".

WOS, Ogólny
12
Daty i dopasowywanie opisów.
WOS, Matura
17
#wos #wiedza #o #społeczeństwie
WOS, Matura
100
WOS, Ogólny
39

Pytania zawarte w teście