Wczesne chrześcijaństwo i Bizancjum - architektura, powtórka przed maturą test

Wczesne chrześcijaństwo i Bizancjum - architektura, powtórka przed maturą, test z historii sztuki

Test ma pomóc maturzystą w przygotowaniu się do rozpoznawanie dzieł architektonicznych z okresu Wczesnego chrześcijaństwa i Bizancjum. Czy umiesz ropoznaznać dzieła z tej cezury czasowej? Sprawdź się!<br/><br/>Rozwiązując test używaj ą,ę,ł,ń ...

47 pytań Historia sztuki historiasztuki