Wzory Alkany, alkeny, alkiny, test online. Chemia.

wzory alkanów, alkenów, alkinów Test wiedzy online z chemii.

Chemia, Ogólny. Test składa się z 8 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Wzory Alkany, alkeny, alkiny".

Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
Chemia, Gimnazjum
9
#weglowodory #metan #etan #propan #butannasycone #chemia #alkany #alkeny #alkiny
Chemia, Studia
14
Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
15
#alkeny #alkiny #szeregi #homologiczne
Prościutki teścik z kwasów.
Chemia, Gimnazjum
13
Chemia, Gimnazjum
7

Pytania zawarte w teście