Strona 1

Wiedza o Społeczeństwie: Funkcje, źródła i tworzenia prawa

Pytanie 1
Funkcje prawa:
Utrwalanie już istniejących stosunków społecznych to funckja:
Pytanie 2
Funkcje Prawa:
Dokonywanie zmian istniejących stosunków społecznych to funkcja:
Pytanie 3
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
W opinii społecznej najważniejsza funkcja prawa. Jest obroną najważniejszych wartości życia społecznego:
-pokoju wewnętrznego i zewnętrznego
-wartości kulturowych
-przyrody
-jakości życia

Jest to funkcja:
Pytanie 4
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Kształtuje świadomość prawną obywateli, ich postawy, wzorce zachowania, przekonuje do postępowania zgodnego z przyjętymi normami. Jest to funkcja:
Pytanie 5
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Reguluje zachowania ludzkie (jednostek, grup społecznych, instytucji państwowych), poddaje je normom prawnym, np. prawo procesowe. Jest to funkcja:
Pytanie 6
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Zapobiega ujemnym skutkom klęsk przyrodniczych i zgubnym skutkom cywilizacji. Np. normy prawne dotyczące klęsk żywiołowych czy szerzej- normy prawne stanów wyjątkowych. Jest to funkcja:
Pytanie 7
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Działanie państwowego aparatu przymusu w celu obrony wartości chronionych przez prawo; również działanie samego zagrożenia karą, np. prawo penitencjarne (prawo dotyczące wykonani kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wartości). Jest to funkcja:
Pytanie 8
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Umożliwienie powrotu do normalnego życia społecznego jednostkom, które naruszyły zasady współżycia społecznego. Jest to funkcja: