Wiedza o Społeczeństwie: Funkcje, źródła i tworzenia prawa test

Wiedza o Społeczeństwie: Funkcje, źródła i tworzenia prawa, test z WOSu

Zagadnieniem testu jest prawo; funkcje, źródła oraz jego tworzenia. Test przygotowuje nas do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Na podstawie:
Juźwik Aleksander, Wiedza o Społeczeństwie Tablice, Warszawa 2007, s. 90-91

32 pytań WOS patwyc