łacina - słownictwo, test online. Język łaciński.

Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 29 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "łacina - słownictwo".

Język łaciński, Liceum, Technikum
20
Łacina....odmiana przez przypadki określanie rodzaju oraz deklinacji( I i II)
Język łaciński, Ogólny
10
#10
Język łaciński, Liceum, Technikum
77
Łacina... gramatyka: odmiany czasowników,koniugacje.
Język łaciński, Liceum, Technikum
10
#10
Łacina...tłumaczenie zdań na polski
Język łaciński, Ogólny
7
#7

Pytania zawarte w teście