Antyk, test z języka polskiego

Język polski - dzieła antyku Test dla liceum z języka polskiego. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Antyk"

1) dzieła VIII w. p.n.e.
2) VII w. p.n.e.
3) VI w. p.n.e.
4) V w p.n.e.
5) IV w p.n.e.
6) I w n.e.
7) Pięcioksiąg
8) księgi uznane za autentyczne i natchnione
9) diaspora
10) najważniejsza idea Starego i Nowego Testamentu
11) księgi historyczne (opowiadające o dziejach)
12) księgi dydaktyczne (nauki dla wiernych)
13) księgi prorockie (profetyczne) (wyjaśniające sens dziejów i zapowiadające przyszłe wydarzenia)
14) przekład Pisma Świętego na grecki
15) przekład łaciński Biblii
16) polskie tłumaczenie Biblii (autor)