Test niesklasyfikowane

Stolice państw obu Ameryk (z małymi wyspami)

Test znajomości stolic państw Ameryki Południowej i Ameryki Północnej (bez terytoriów zależnych).
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 2961 razy