instytucje,organy,agencje Unii, test z WOSu

Informacje zawarte w teście,często przydają się na maturze z wosu. W przypadku zauważenia błedów, proszę o napisanie o nich w komentarzach:) miłego rozwiązywania. Test dla liceum z WOSu. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "instytucje,organy,agencje Unii"

1) Przewodniczący Komisji Europejskiej
2) Wiceprzewodnicząca Komisji,wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
3) Wiceprzewodnicząca Komisji, komisarz do spraw sprawiedliwości,praw podstawowych i obywatelstwa
4) Wiceprzewodniczący Komisji,komisarz do spraw konkurencji
5) Wiceprzewodniczący Komisji,komisarz ds. transportu
6) Wiceprzewodnicząca Komisji,komisarz ds.agendy cyfrowej
7) Wiceprzewodniczący Komisji,komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości
8) Wiceprzewodniczący Komisji,komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji
9) Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
10) Przewodniczący Rady Europejskiej
11) Przewodniczący Rady Unii Europejskiej
12) Przewodniczący Trybunału Sprawiedliwości
13) Przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego
14) Przewodniczący Trybunału Obrachunkowego
15) Przewodniczący Sądu
16) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
17) Przewodniczący Sądu ds.Służby Publicznej
18) Przewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego
19) Głowny organ decyzyjny UE to:
20) Instytucja Unii Europejskiej,mająca za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii i jej priorytetów politycznych,to:
21) Ile państw należy obecnie do UE?
22) Który z podanych organów kontroluje zarządzanie finansami w UE?
23) Organ współdecydujący,aprobujący,kontrolny w Unii,to:
24) Podaj rok wstąpienia Polski do UE
25) Czy Rada Europy to instytucja Unii Europejskiej?