czasowmiki z przegłosem o -> ue test

czasowmiki z przegłosem o -> ue, test z języka hiszpańskiego

Czasowniki

18 pytań Język hiszpański Szakszaka