Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych, test z języka polskiego

Test maturalny z języka polskiego. Test składa się z 11 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych"

1) Eufonia to:
Euphonos, gr. = przyjemne brzmienie.
2) Kakofonia to:
3) Hiatus to inaczej...
4) Onomatopeja to...
onomatopoiia gr. - tworzenie nazw.
5) Asocjacja dźwiękowa to...
6) Aliteracja to...
7) Homofonia to...
8) Harmonia głoskowa to...
9) asonans
10) konsonans
11) Figura etymologiczna to...