Fale i drgania, test z fizyki

Pytania z fizyki dotyczące zjawiska drgań i fal. Test na zamówienie ;] Test dla liceum z fizyki. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fale i drgania"

1) Zdolność do omijania przeszkód mniejszych niż długość fali to:
2) Wszystkie fale wykazują następujące własności:
3) Drgają w tym samym kierunku, w którym następuje ich propagacja:
4) Fale poprzeczne
5) Polaryzacja to własność:
6) Zaznacz rodzaje polaryzacji fal:
7) Falę spolaryzowaną można uzyskać poprzez:
8) Światło emitowane przez rozgrzane ciała jest:
9) Zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej to:
10) Procesy, w trakcie których wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie to:
11) Gdy siła sprowadzająca układ drgający do położenia równowagi jest proporcjonalna do wychylenia układu z tego położenia mamy do czynienia z:
12) Układy autonomiczne dzieli się na:
13) Wstrząsy danego ciała o niskiej amplitudzie i częstotliwości kilkunastu-kilkudziesięciu Hz to:
14) Okresowe zmiany natężenia prądu np. w układzie kondensatora i cewki to:
15) Zmiana kierunku rozchodzenia się fali związana ze zmianą jej prędkości, gdy przechodzi do innego ośrodka to: