Łacina - Kolory, test online. Język łaciński.

Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 30 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Łacina - Kolory".

Język łaciński, Liceum, Technikum
63
:)
Język łaciński, Studia
25
Sentencje łacińskie
Język łaciński, Studia
27
#sentencje #łacińskie #łacina #paremie
Łacina... gramatyka: odmiany czasowników,koniugacje.
Język łaciński, Liceum, Technikum
10
#10
Język łaciński, Ogólny
61

Pytania zawarte w teście