Test: Odżywianie człowieka

Test składający się z pytań z zakresu podstawowego i rozszerzonego

15 pytań Biologia turkish_girl

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: