Test, Inne: Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia

Poziom: Studia

Rozpocznij test

Statystyki testu

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście