Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia

Test, Informatyka, Studia.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia".

Stos protokołów TCP/IP<br/>Model protokołów TCP/IP<br/>Narzędzia TCP/IP<br>routing
Informatyka, Liceum, Technikum
20
#tcpip #protokoły #routing
Informatyka, Ogólny
6
takie sobie coś
Informatyka, Liceum, Technikum
22
#Informatyka #test #marcin #
protokoły,
Informatyka, Liceum, Technikum
18
#TCPIP
Sieci i Protokoły
Informatyka, Ogólny
12
#siec #sieci #siecikomputerowe #protokoly

Pytania zawarte w teście