Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia, test online. Informatyka.

Test dla studentów z informatyki.

Informatyka, Studia. Test składa się z 6 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Algorytmy, heurystyki i protokoły głośnego myślenia".

Sieci i Protokoły
Informatyka, Ogólny
12
#siec #sieci #siecikomputerowe #protokoly
Test z sieci, protokołów, warstw sieci
Informatyka, Liceum, Technikum
12
#informatyka #sieci #protokoły #warstwy #OSI
protokoły,
Informatyka, Liceum, Technikum
18
#TCPIP
Stos protokołów TCP/IP<br/>Model protokołów TCP/IP<br/>Narzędzia TCP/IP<br>routing
Informatyka, Liceum, Technikum
20
#tcpip #protokoły #routing
takie sobie coś
Informatyka, Liceum, Technikum
22
#Informatyka #test #marcin #

Pytania zawarte w teście