Antyczna filozofia, test z języka polskiego

Test z zakresu filozofii antycznej, szkół filozofii. Test dla liceum z języka polskiego. Test składa się z 19 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Antyczna filozofia"

1) teoria bytu to:
2) teoria wartości to:
3) teoria poznania to:
4) okres filozofii: ...., klasyczny i hellenistyczny
5) Zenon z Kition był przedstawicielem filozofii:
6) Dynamizm związany jest z:
7) pierwiastek, bezkres
8) "Uczta" to dzieło:
9) Paradoks: "Ateńczycy zawsze kłamią." Który Ateńczyk to powiedział?
10) "Byt jest, a niebytu nie ma" powiedział założyciel szkoły elejskiej. Jak się nazywał?
11) "ruch jest absurdalny i niemożliwy ponieważ ciało aby dotarło do celu musi pokonac połowę drogi, później połowe połowy ...itd... i zawsze zostaje do pokonania połowa połowy. " - jaki paradoks został tu przedstawiony?
12) Jaka szkoła filozoficzna zakładała, że wszystko jest liczbą?
13) "Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich, niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles, Anaksagoras, Leibniz czy egzystencjaliści."
14) Czy Sokrates był sofistą?
15) "jak osiągnąć szczęście w życiu doczesnym? " - kto zadawał sobie takie pytanie?
16) Ta Platońska opowieść należy do najsławniejszych literackich obrazów. Autor przedstawia w niej wizję więźniów przykutych do ściany w taki sposób, że nie mogą się oni odwrócić. Za ich plecami pali się ogień, przesuwają się jakieś przedmioty. Więźniowie widzą tylko ich cienie, które są rzucane na ścianę widzianą przez nich. dobiegają ich też dźwięki, a przykuci słyszą tylko ich echo. <-- Jest to opis jakiego dzieła Platona?
17) Epistemologię, teorie poznania zwano również:
18) Kto użył słowa ARCHE na określenie pierwszej zasady będącej istotą wszechświata.
19) Heraklit z Efezu mówi, że "wszystko płynie". Jak brzmi to w języku łacińskim?