Test z Historii

Historia 2

Pytanie 1
Kto zapoczątkował reformację?
Pytanie 2
Kto z przedstawicieli renesansu strorzył obraz pt.Mona Lisa?
Pytanie 3
Jaki tytuł nosiła rzeźba którą stworzył Rafael Santi?
Pytanie 4
Jakie imię i nazwisko nosił pierwszy pisarz tworzący w j.polskim?
Pytanie 5
Syn Zygmunta Starego:
Dalej