Aparat ruchu 2, test z biologii

1.Budowa szkieletu
2.Budowa i rolaszkieletu osiowego
3.Szkielet kończyn oraz ich obręczyny
4.Kości-elementy składowe szkieletu
5.Budowa i znazenie mięśni
6.Choroby aparatu ruchu Test gimnazjalny z biologii. Test składa się z 14 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Aparat ruchu 2"

1) 1.Budowa szkieletu
cześći aparatu ruchu:
APARAT RUCHU

CZĘŚĆ BIERNA CZĘSŚĆ CZYNNA

szkielet mięśnie szkieletowe

Z CZEGO SKŁADA SIĘ CZĘŚĆ BIERNA? NA CO SIĘ DZIELI?
2) KTÓRE TO SĄ KOŚCI KRÓTKIE?
3) KTÓRE TO SĄ KOŚCI DŁUGIE?
4) BUDOWA CZASZKI
Z JAKICH KOŚCI SKŁADA SIĘ MÓZGOCZASZKA?
5) Z JAKICH KOŚCI SKLADA SIĘ TRZEWIOCZASZKA?
6) Z JAKICH ODCINKÓW SKŁADA SIĘ KRĘGOSŁUP?
7) BUDOWA KLATKI PIERSIOWEJ
8) Z JAKICH KOŚCI SKŁADA SIĘ KOŃCZYNA GÓRNA?
9) Z JAKICH KOŚCI SKŁADA SIĘ KOŃCZYNA DOLNA?
10) JAKIE ZNASZ RODZAJE POŁĄCZEŃ KOŚCI?
11) JAKI SZPIK KOSTNY WYSTĘPUJE U DZIECI A JAKI U OSÓB STARSZYCH?
12) GRUPA MIĘŚNI:
13) RODZAJE TKANKI MIĘŚNIOWEJ:
14) JAKIE SĄ WADY POSTAWY?