Test wiedzy

Polska a Francja – sztuka od 1900 do 1939 roku

Test pomocny w zapoznaniu się z kierunkami w sztuce polskiej i francuskiej I połowy XX wieku, ich założeniami i twórcami.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2167 razy