Anatomia układ oddechowy, test z biologii

Test wiedzy online z biologii. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia układ oddechowy"

1) Układ tworów korzenia płuca po stronie prawej,idąc od góry jest następujący:
2) Żyły oskrzelowe uchodzą do:
3) Rzut dolnej gracy płuca lewego na ścianę klatki piersiowej w linii środkowo-obojczykowej znajduje się na wysokości:
4) Szczelina pozioma znajduje się:
5) Okolica węchowa błony śluzowej jamy nosowej jest położona pomiędzy:
6) Szkielet krtani tworzy następująca liczba chrząstek:
7) Do wiązadeł krtani nie należy wiązadło:
8) Rozszerza szparę głośni mięsień:
9) Liczba pęcherzyków płucnych to:
10) Długość tchawicy u dorosłego człowieka wynosi:
11) Krtań leży na wysokości:
12) Po lewej stronie piersiowej części tchawicy leży:
13) Rozdwojenie tchawicy jest na wysokości:
14) Pneumocyt I typu stanowi jaki procent pęcherzyków płucnych:
15) Przewód nosowy ma połączenie z:
16) Pojemność całkowita płuc wynosi: