Test, Język polski: Autorzy dzieł literackich

Proste pytania o autorów znanych książek.

Poziom: Ogólny

Statystyki testu

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście