"Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza - dla klasy I gimnazjum, test z lektury.

Trudny test z dużą ilością pytań z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Sprawdź swoją wiedzę przed sprawdzianem czy klasówką. Test wiedzy online z lektury szkolnej.

Lektury szkolne, Ogólny. Test składa się z 52 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z ""Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza - dla klasy I gimnazjum".

Test ze znajomości lektury "Szatan z siódmej klasy"
Język polski, Szkoła podstawowa
15
#szatanzsiodmejklasy #kornelmakuszynski #makuszynski
Zestawienie lektur w gimnazjum.
Język polski, Gimnazjum
15
#lektury
sprawdzenie wiadomości z nowel Henryka Sienkiewicza
Język polski, Ogólny
10
#lektury #lektura #henryksienkiewicz #nowele

Pytania zawarte w teście