Test

Przejącie władzy w Polsce przez komunistów, stalinizm w Polsce

Pytanie 1
Podaj dokładną datę rozmów w Moskwie w sprawie utworzenia TRJN
Pytanie 2
Dokładna data utworzenia TRJN
Pytanie 3
podaj miesiąc i rok uznania prze Wlk. Brytanię i USA TRJN.
Pytanie 4
Dokładna data aresztowania 16 czołowych polityków Polski Podziemnej
Pytanie 5
dokładna data procesu szesnastu
Pytanie 6
dokładna data samorozwiązania się Rady Jedności Narodowej

Powiązane tematy