Test z historii

Przejącie władzy w Polsce przez komunistów, stalinizm w Polsce

Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 2429 razy