Członkowie unii europejskiej, test online. WOS.

powodzenia Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 41 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Członkowie unii europejskiej".

Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.
WOS, Matura
36
#unia #europejska #ue #rada #europy #traktat #traktaty #wos #matura #integracja #maastricht #1992 #europejski #integracja #europejska #postacie
Sprawdź jak dobrze znasz skład obecnego rządu.
WOS, Matura
14
#radaministrow
test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
WOS, Matura
31
#wos #daty #kalendarium #integracja #europejska

Pytania zawarte w teście