Test, WOS: 1. Członkowie unii europejskiej

powodzenia

Poziom: Matura

Rozpocznij test

Statystyki testu

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście

Sprawdź proponowane testy powiązane z "1. Członkowie unii europejskiej".

Dobry

Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje

Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.

#unia #europejska #ue #rada #europy #traktat #traktaty #wos #matura #integracja #maastricht #1992 #europejski #integracja #europejska #postacie

36 Testy i quizy WOS, Matura
Przeciętny

Kalendarium integracji europejskiej

test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)

#wos #daty #kalendarium #integracja #europejska

31 Testy i quizy WOS, Matura
Przeciętny

Etapy poszerzania Unii Europejskiej

19 Testy i quizy WOS, Matura