Integracja europejska 2, test online. WOS.

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej. Test wiedzy online z WOSu.

WOS, Ogólny. Test składa się z 8 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Integracja europejska 2".

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
14
#wos #matura #unia #europejska #integracja #europejska #maturazwosu
WOS, Liceum, Technikum
42
Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
17
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu
WOS, Matura
22
Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.
WOS, Matura
29
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #traktaty #maturazwosu

Pytania zawarte w teście