Słownik pojęć - WOS, test online. WOS.

Ważne i istotne pojęcia, ich znajomość może okazać się nieoceniona na maturze z WOSU. Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 51 pytań.

Ocena:4 - 80 głosów
Rozpocznij test
Nauka Uruchom fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Słownik pojęć - WOS".

Państwo, polityka i demokracja.
WOS, Matura
20
#fortyandfour
WOS, Ogólny
5
#gowno
WOS - test maturalny 2010, poziom podstawowy, cz. 2
WOS, Ogólny
6
Test ze znajomości organizacji międzynarodowych
WOS, Matura
20
#organizacje #międzynarodowe #miedzynarodowe
organy specjalne i programy ONZ, organy wyspecjalizowane powiązane z ONZ,
WOS, Matura
12
#onz #wos #

Pytania zawarte w teście