Budownictwo. Materiały budowlane, test online. Inne.

Wiadomości o materiałach budowlanych dla technikum budowlanego.Nazwy i definicje właściwości materiałów budowlanych. Test dla liceum . Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Budownictwo. Materiały budowlane"

1) Cechy techniczne materiału dzielimy na:
2) Do podstawowych cech fizycznych zalicza się:
3) W odniesieniu do kruszyw w stanie luźnym używa też się określenia (do gęstości):
4) Zdolność materiału do wchłaniania i utrzymywania wody
5) Zdolność materiału do podciągania wody przez włoskowate otwarte kanaliki materiału pozostającego w zetknięci z wodą to:
6) Jeśli nie chcemy tracić ciepła z pomieszczenia to współczynnik przewodnictwa cieplnego powinien być duży czy mały?
7) Większą rozszerzalność cieplną ma szkło czy aluminium?
8) Do właściwości mechanicznych, decydujących o technicznej wartości materiału, należą:
9) Stosunek wytrzymałości próbek nasyconych wodą do ich wytrzymałości w stanie wysuszonym do stałej masy nośi nazwę:
10) Oznaczenie ścieralności naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych przeprowadza się na (bez obcych symboli):
11) Wszystkie materiały budowlane ulegają stopniowemu działaniu agresji chemicznej środowiska, w którym się znajdują. Ten proces stopniowego niszczenia nazywamy
12) Właściwości chemiczne materiałów zależą przede wszystkim od ich składu chemicznego. Skład tem można podć jako:
13) Skala twardości materiałów to skala (talk-diament)
14) Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał kulkę z twardej stali
15) Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał stożka diamentowego
16) Badając odporność na zamrażanie przeprowadzamy badanie
17) Przy badaniu mrozoodpornościpróbkę nasyca się wodą do stałej masy i poddaje zamrożeniu (np. 25 krotnemu) w zamrażarce w temperaturze ... i rozmraża w temp. +20 stopni celcjusza.
18) Który z podanych materiałów ma największy współczynnik kwalifikacyjny f1 i f2 (wyrażany w bekerelach). Dotyczy raioaktywności naturalnej.
19) Stosunek masy materiału do jego objętości bez porów
20) Dokładniejszy pomiar gęstości można wykonać w piknometrze, czy w objętościomierzu Le Chateliera?

Powiązane z testem: