Sztuka prehistoryczna test

Sztuka prehistoryczna, test z historii sztuki

Test ze znajomości dzieł oraz terminów które można napotkać w sztuce prehistorycznej

8 pytań Historia sztuki midril