czasowniki test

czasowniki, test z języka niemieckiego

13 pytań Język niemiecki esss