Badania operacyjne czesc 2, test z informatyki

Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Badania operacyjne czesc 2"

1) Prawdziwe jest następujące zdanie:
2) Prawdziwe jest następujące zdanie:
3) Zbiór generowany przez układ ograniczeń w zadaniu LPM jest:
4) W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
5) Zadanie programowania matematycznego binarnego ma następującą postać:
6) Zadanie liniowego programowania matematycznego LPM przedstawione w postaci standardowej dla metody simpleks charakteryzuje się tym, że:
7) W wyniku wykonywania pojedynczego kroku iteracyjnego w metodzie simpleks:
8) Pomiędzy zadaniami LPM, a zadaniami programowania całkowitoliczbowego liniowego PCL zachodzi następujący związek:
9) Prawdziwe jest następujące zdanie:
10) Prawdziwe jest następujące zdanie: