Badania operacyjne , test z informatyki

Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji. Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Badania operacyjne "

1) W po…transportu…
2) Zadanie optymalizacyjne…ponieważ:
3) W metodzie graficznej…problemu drukowania kart…
4) Na ćwiczeniach stosowaliśmy…
5) Stwierdziliśmy, że zadanie drukowania kart jest zadaniem liniowym, ponieważ:
6) Przy rozwiązywaniu zadania (odpowiadającego problemowi drukowania kart) metodą graficzną:
7) Zastosowane na ćwiczeniach narzędzie SOLVER:
8) Pierwsze rozwiązanie rozpatrywanego zadania LPM po przekształceniu go do postaci standardowej dla metody simpleks miało następującą właściwość:
9) W rozpatrywanym zadaniu transportowym wyznaczaliśmy cykl komórek, ponieważ umożliwiało to:
10) Postać standardowa dla metody simpleks zadania liniowego programowania matematycznego (LPM) ma następujące właściwości:
11) W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
12) Pomiędzy zadaniami LPM, a zadaniami programowania całkowitoliczbowego liniowego (PCL) zachodzi następujący związek:
13) Prawdziwe jest następujące zdanie:
14) Prawdziwe jest następujące zdanie:
15) Prawdziwe jest następujące zdanie:
16) Dla zadania LPM prawdziwe jest następujące zdania:
17) W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
18) Zadanie programowania całkowitoliczbowego liniowego (PCL) ma nastę…
19) Prawdziwe jest następujące zdanie:
20) Przy przekształcaniu…nierówności równania…celu były równe…