Imiona znanych pisarzy, test online. Język polski.

Sprawdź czy znasz znanych pisarzy!!! Test wiedzy online z języka polskiego.

Język polski, Ogólny. Test składa się z 20 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Imiona znanych pisarzy".

Może opis nie jest do końca zrozumiały no ale cóż.. Będą słowa np. doktor i trzeba będzie napisać skrót... lub będzie podany skrót i będzie trzeba napisać jego pełną nazwę...UWAGA:PAMIĘTA ŻE NIE PRZY WSZYSTKICH SKRÓTACH DAJE SIĘ KROPKĘ!!)
Język polski, Ogólny
25
Test ze znajomości lektury. Warto powtórzyc przed omawianiem.
Język polski, Gimnazjum
12
#leonkruczkowski #lektura
Test ze znajomości lektury "Szatan z siódmej klasy"
Język polski, Szkoła podstawowa
15
#szatanzsiodmejklasy #kornelmakuszynski #makuszynski
Sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego.
Język polski, Ogólny
10
#język #polski #ortografia #gramatyka #błędy #językowe
Język polski, Ogólny
3

Pytania zawarte w teście