czasowniki j. łaciński, test online. Język łaciński.

Test zawiera znajomość koniugacji czasowników w języku łacińskim Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 36 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "czasowniki j. łaciński".

Język łaciński, Liceum, Technikum
56
Test z sentencji łacińskich zebranych z zajęć łaciny na CMUJ. Świetne także w formie fiszek :)
Język łaciński, Studia
63
Język łaciński, Liceum, Technikum
20
Wszystkie odpowiedzi z małej litery, bez kropek, ale z uwzględnieniem przecinków.
Język łaciński, Studia
58
Język łaciński, Ogólny
20

Pytania zawarte w teście