czasowniki j. łaciński test

czasowniki j. łaciński, test z łaciny

Test zawiera znajomość koniugacji czasowników w języku łacińskim

36 pytań Język łaciński midril