Test, Język łaciński: czasowniki j. łaciński

Test zawiera znajomość koniugacji czasowników w języku łacińskim

Poziom: Ogólny

Statystyki testu

midril

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście