Genetyka sprawdzian, test online. Biologia.

Test jednokrotnego wyboru z genetyki. Test wiedzy online z biologii.

Biologia, Ogólny. Test składa się z 20 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Genetyka sprawdzian".

Sprawdzian ze znajomości budowy i funkcjonowania układu oddechowego.
Biologia, Ogólny
43
#uklad #oddechowy #oddychanie #biologia #gimnazjum #
podstawowe wiadomosci z mitozy i mejozy
Biologia, Liceum, Technikum
7
#biologia #gentyka #mitoza #mejoza #chromosmy #dna #etapypodzialow
pojęcia
Biologia, Matura
32
#genetyka #dziedziczenie
Biologia, Matura
22
#genetyka #dziedziczenie
powtórka dla zainteresowanych
Biologia, Matura
30
#genetyka #dziedziczenie

Pytania zawarte w teście