Matura z biologii 2007, test z biologii

Zestaw niektórych pytań z matury z biologii w roku 2007. Test wiedzy online z biologii. Test składa się z 11 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Matura z biologii 2007"

1) Poniżej przedstawiono charakterystykę jednego z elementów morfotycznych krwi człowieka.

Są to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych krążków.
Po procesie dojrzewania nie mają jądra komórkowego. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc
do tkanek.

Powyższa charakterystyka odnosi się do:
2) Określ rolę limfocytów w organizmie człowieka
3) Podaj nazwę rodzaju komórek krwi, do którego należą limfocyty.
4) Podaj nazwę składnika odżywczego, którego największą ilość zawierają produkty zbożowe i ziemniaki.
5) Spośród poniższych informacji zaznacz zdanie trafnie określające główną rolę witaminy A w organizmie człowieka.
6) Zaznacz wśród podanych niżej przykładów dwa takie zachowania człowieka, które przyczyniają się do powstawania szczepów opornych na antybiotyki.
7) Jaki jest odczyn soku trzustkowego?
8) Jaki jest odczyn soku żołądkowego?
9) Wyjaśnij znaczenie, jakie dla funkcjonowania układu pokarmowego ma występowanie różnych odczynów soku trzustkowego i żołądkowego.
10) Wśród niżej wymienionych elementów budowy ciała człowieka zaznacz tylko ten, w którym może zachodzić zarówno oddychanie tlenowe, jak i fermentacja mlekowa.
11) Z podanych niżej zdań zaznacz dwa, które zawierają prawdziwe informacje dotyczące procesów zachodzących w układzie pokarmowym człowieka.