Portrety Królów Polski test

Portrety Królów Polski, test z historii

Na ekranie ujrzysz portret Króla Polski, musisz wybrać czyj to portret. Zakres obejmuje wszystkich królów, od Piastów do elekcyjnych.

27 pytań Historia mrHUNGRY