Test, Język polski: dyktando

Poziom: Wszystkie

Rozpocznij test

Statystyki testu

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście

Sprawdź proponowane testy powiązane z "dyktando".

Przeciętny

Jak to się pisze? - małe dyktando

Jak to się pisze. Sprawdzian z ortografii.

#J. #Polski #Litery #wyrazy

9 Testy i quizy Język polski, Ogólny
Przeciętny

Dyktando

7 Testy i quizy Język polski, Wszystkie
Dobry

Dyktando "ż" "rz"

Powtórka pisowni wyrazów z "rz" i "ż". Świetna powtórka przed dyktandem.

#dyktando #pisownia #pisownia+rz #pisownia+ż

21 Testy i quizy Język polski, Szkoła podstawowa