Test: Czy znasz Pismo święte?

Znajomość Pisma Świętego

10 pytań Inne zeberka1
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.