Czy znasz Pismo święte?, test online. Inne.

Znajomość Pisma Świętego Test wiedzy online . Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Czy znasz Pismo święte?"

1) Podaj inną nazwę Pisma Świętego
2) Ile ksiąg zawiera Nowy Testament?
3) Wymień autorów Ewangelii
4) Kto był ojcem Jakuba?
5) Jak na imię miała żona Abrahama?
6) Nazwa góry na której Mojżesz otrzymał przykazania
7) Ile plag dotknęło Egipt?
8) Jak na imię miał Anioł pomagający Tobiaszowi?
9) Podaj inną nazwę Pięcioksięgu Mojżesza
10) Jak na imię miał bratanek Abrahama,którego żona zamieniła się w słup soli?