ANTYK, test z języka polskiego

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z EPOKI STAROŻYTNEJ - LITERATURA, HISTORIA SZTUKI Test gimnazjalny z języka polskiego. Test składa się z 5 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "ANTYK"

1) Autor Antygony
2) Brat Antygony
3) Żona Edypa
4) Autor Iliady
5) Homer był njprawdopodobniej