Test z Biologii

FIZJOLOGIA ROŚLIN

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście FIZJOLOGIA ROŚLIN znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Wtórnymi przekaźnikami informacji w komórkach są:
Pytanie 2:
Jony wapniowe w pobudzonej komórce roślinnej uwalniane są głownie z :
Pytanie 3:
Etiolowane pędy grochu naświetlonego godzinnym impulsem światła o długości fali 660nm . skutkiem tego było:
Pytanie 4:
przejawem odpowiedzi siewek fasoli na działanie chłodu nie jest
Pytanie 5:
wielu stresom środowiskowym towarzyszy wtórny stres dehydratacyjny. Ochrona komórek przed ujemnymi skutkami tego zjawiska polega na:
Pytanie 6:
duże steżenie jonów metali ciężkich są toksyczne dla roślin. Czy obroną przed niekorzystnym działaniem tych jonów w komórce jest ?
Pytanie 7:
7. duże steżenie jonów metali ciężkich są toksyczne dla roślin. Czy obroną przed niekorzystnym działaniem tych jonów w komórce jest ?
Pytanie 8:
8. inhibitorem drogi alternatywnej transportu elektronów w mitochondriach jest
Pytanie 9:
9. szybkie reakcje wzrostowe na auksynę zachodzą w wyniku
Pytanie 10:
wysoka aktywność alfa- amylazy w kiełkujących ziarniakach zbóż wskazuje na
Pytanie 11:
Pewien proces morfogenetyczny rośliny regulowany jest przez fitochrom. Można zatem przypuszczac ze na ten proces silnie będzie wpływać oświetlenie rośliny światłem
Pytanie 12:
12. Selektywny transport kationów ułatwiają
Pytanie 13:
13. do lipidów błonowych należą
Pytanie 14:
14. stymulacja wzrostu komórki zależy przede wszystkim od:
Pytanie 15:
które z podanych par hormonów odgrywają dominującą rolę w indukcji organogenezy
Pytanie 16:
prawidłowa sekwencja zdarzeń w procesie starzenia sie liści traktowanych etylenem to
Pytanie 17:
17. zespół barwników wskazujący maksima absorpcji światła przy 660nm i 730 nm pełni rolę głównego receptora światła czynnego w:
Pytanie 18:
pozbawienie korzenia czapeczki powoduje:
Pytanie 19:
19. karłowatość roślin jest wynikiem mutacji dotyczących
Pytanie 20:
20. jednostronne naświetlanie młodej siewki prowadzi do ujemnego fototropizmu korzeniowego i dodatniego fototropizmu pędu. Jest to spowodowane:
Pytanie 21:
Kwiaty tulipana i krokusa w odpowiedzi na zmiane temperatury i oświetlenia otwierają Się i zamykają to przykład reackji nastycznych. Czy odpowiedz roślin wywoływana jest
Pytanie 22:
22. Opóźnienie procesu starzenia się rośliny przez cytokiny jest związane z:
Pytanie 23:
23. Bezpośrednią przyczyną zmian struktury błon komórkowych w procesie starzenia jest:
Pytanie 24:
24. przyśpieszenie starzenia się liści i dojrzewania owoców może nastąpić w wyniku:
Pytanie 25:
25. z wymienionych pierwiastków odgrywa zasadniczą role w ruchu aparatów szparkowych
Pytanie 26:
6. biosynteza reduktazy azotanowej indukowana jest obecnością
Pytanie 27:
27. Wyjściowym substratem w procesie fotooddychania jest:
Pytanie 28:
28. ph wzrasta po umieszczeniu roślin w roztworze
Pytanie 29:
9. fotoreceptorem bodźca świetlnego w indukcji kwitnienia są:
Pytanie 30:
30. jaryzacja umożliwia
Pytanie 31:
31. energia w transporcie długodystansowym sacharozy jest niezbędna do
Pytanie 32:
32. fosfotriozy wytworzone podczas fotosyntezy są zużywane do syntezy sacharozy która zachodzi w
Pytanie 33:
na jesieni sygnały odebrane ze środowiska o nadchodzącej zimie powodują:
Pytanie 34:
34. wielu stresom środowiskowym towarzyszy wtórny stres dehydratacyjny. Ochrona komórek przed ujemnymi skutkami tego zjawiska polega na:
Pytanie 35:
rośliny monokarpiczne to:
Pytanie 36:
sok floemowy zawiera oprócz sacharozy:
Pytanie 37:
37. Tworzenie warstwy odcinającej jest związane z:
Pytanie 38:
38. stopień rozwarcia szparek wiąże się z odwracalnymi zmianami potencjału wody w komórkach szparkowych
Pytanie 39:
39. fotooddychanie (fotorespiracja) zachodzi w roślinach
Pytanie 40:
40. deetiolacja to zespół zmian fotomofogenetycznych związanych z
i jeszcze 134 pytań...