Test z Geografii

Degradacja i ochrona gleb

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Degradacja i ochrona gleb znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Co to jest gleba?
Pytanie 2:
Zaznacz czynniki glebotwórcze
Pytanie 3:
Jak nazywa się geosfera obejmująca gleby?
Pytanie 4:
Przyporządkuj typy gleb do skał z jakich powstały
Pytanie 5:
Wybierz z wymienionych elementów te, które naturalnie wchodzą w skład gleby
Pytanie 6:
Czy gleby podlegają silnej degradacji? (tak lub nie)
Pytanie 7:
Wskaż czynniki wpływające na degradację gleb
Pytanie 8:
Wskaż związane z działalnością człowieka przyczyny powodujące następujące niekorzystne zmiany zachodzące w glebie:
Pytanie 9:
Wymień co najmniej 3 funkcje gleb
Pytanie 10:
Zaznacz sposoby przeciwdziałania degradacji gleb