Test z języka angielskiego

farma 1

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście farma 1 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Przeciwciało chimeryczne skierowane przeciwko CD20 stosowane w przewlekłej białaczce limfatycznej
Pytanie 2:
Oporność na wankomycynę może być przenoszona z VRE na ziarenkowce G(+), dlatego pacjenci zakażeni VRE i MRSA muszą być izolowani, aby nie dopuścić do powstania opornych na wankomycynę szczepów S.aureus
Pytanie 3:
Antybiotyki aktywne wobec bakterii atypowych (chlamydia, mykoplazmy)
Pytanie 4:
Istotne klinicznie interakcje makrolidów związane z hamowaniem aktywności izoenzymu CYP3A4 oraz transportu z udziałem P-gp dotyczą
Pytanie 5:
Leki antyretrowirusowe wywołujące zapalenie trzustki
Pytanie 6:
Zaburzenie wzrostu fizjologicznej flory jelitowej podczas stosowania antybiotyków o szerokim spektrum może spowodować obniżenie skuteczności doustnej antykoncepcji w wyniku upośledzenia krążenia wątrobowo-jelitowego żeńskich hormonów płciowych
Pytanie 7:
Bakterie wrażliwe na tigecyklinę
Pytanie 8:
Nieprawidłowe zastosowanie aminoglikozydów, zwiększające ryzyko działań niepożądanych
Pytanie 9:
Odstawiono antybiotyk, morfologia z rozmazem i aminotransferazy. Podejrzewa się
Pytanie 10:
U pacjenta z powodu bólu gardła i gorączki zastosowano empirycznie antybiotyk z grupy B-laktamów. Po kilku dniach pojawiły się plamisto-grudkowe zmiany skórne (jak odra), nie poprawił się stan chorego. Zastosowano
Pytanie 11:
Oksacylinazy to beta-laktamazy
Pytanie 12:
Leki o działaniu bakteriobójczym zależnym od stężenia
Pytanie 13:
Leki cytostatyczne działające w fazie S cyklu komórkowego
Pytanie 14:
Staphylococcus aureus MRSA jest oporny tylko na beta-laktamy, ponieważ posiada zmienione białko receptorowe PBP
Pytanie 15:
Wtórna oporność jednostopniowa jest charakterystyczna dla
Pytanie 16:
Dalsze utrzymywanie się działania przeciwbakteryjnego antybiotyku po zmniejszeniu się jego stężenia poniżej wartości MIC to
Pytanie 17:
Leczenie rzekomobłoniastego zapalenia jelit polega na zastosowaniu
Pytanie 18:
Antybiotyk i miejsce jego dobrej penetracji
Pytanie 19:
Linkozamidów nie zastosujemy w zakażeniach
Pytanie 20:
Z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego łączy się
Pytanie 21:
Do tetracyklin modyfikowanych należą
Pytanie 22:
Działanie kuraropodobne wykazują
Pytanie 23:
Linkozamidy i makrolidy powinny być stosowane równocześnie, gdyż obie te grupy leków działają bakteriostatycznie
Pytanie 24:
Mupirocyna jest lekiem
Pytanie 25:
Nieprawdziwe na temat aminoglikozydów
Pytanie 26:
Chloramfenikol dobrze przenika do centralnego układu nerwowego, dlatego może wywołać żółtaczkę jąder podkorowych niemowląt
Pytanie 27:
Doustnie lepiej wchłania się
Pytanie 28:
Zespół Hoigna
Pytanie 29:
Karbapenemami nie wyleczymy duru
Pytanie 30:
Tetracykliny działają na
Pytanie 31:
Teikoplanina
Pytanie 32:
Borelioza
Pytanie 33:
Atypowe zapalenie płuc
Pytanie 34:
Na beztlenowce
Pytanie 35:
do wyjałowienia jelit
Pytanie 36:
na H.pylori
Pytanie 37:
Jaki lek p/grzybiczy hamuje ściany nitek grzyba?
Pytanie 38:
Lek przeciwgruźliczy, który powoduje zespół odstawienia jak po heroinie?
Pytanie 39:
Zdanie prawdziwe o glikopeptydach
Pytanie 40:
Przeciwciało monoklonalne stosowane w raku sutka
i jeszcze 126 pytań...