Test z Chemii

Układ okresowy pierwiastków chemicznych 1

Opis testu

Zbiór pierwiastków chemicznych

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Układ okresowy pierwiastków chemicznych 1 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Lit
Pytanie 2:
Wodór
Pytanie 3:
Wanad
Pytanie 4:
Tytan
Pytanie 5:
Sc
Pytanie 6:
Rad
Pytanie 7:
Frans
Pytanie 8:
Bar
Pytanie 9:
Cez
Pytanie 10:
Sr
Pytanie 11:
Rubid
Pytanie 12:
Wapń
Pytanie 13:
Potas
Pytanie 14:
Magnez
Pytanie 15:
Na
Pytanie 16:
Beryl
Pytanie 17:
Azot
Pytanie 18:
C
Pytanie 19:
Bor
Pytanie 20:
Rtęć
Pytanie 21:
Złoto
Pytanie 22:
Platyna
Pytanie 23:
Pallad
Pytanie 24:
Ag
Pytanie 25:
Kadm
Pytanie 26:
Cynk
Pytanie 27:
Miedź
Pytanie 28:
Nikiel
Pytanie 29:
Kobalt
Pytanie 30:
Żelazo
Pytanie 31:
Mangan
Pytanie 32:
Chrom
Pytanie 33:
Radon
Pytanie 34:
Polon
Pytanie 35:
Ołów
Pytanie 36:
Tal
Pytanie 37:
Ksenon
Pytanie 38:
Jod
Pytanie 39:
Tellur
Pytanie 40:
Antymon
i jeszcze 19 pytań...