AiSD

Opis testu

zadania z egz 1

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście AiSD znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Zwykle algorytmy klasyfikowane są w zależności od złożoności:
Pytanie 2:
W drzewie zapisanym za pomocą struktury lewolistowej: A(B(D(I),E(J,K,L)),C(F(O),G(M,N),(H(P)))
Pytanie 3:
Graf kubiczny jest to:
Pytanie 4:
Jeśli graf nieskierowany jest grafem n-dzielnym to:
Pytanie 5:
Algorytm przez wstawianie można poprawić poprzez zastosowanie:
Pytanie 6:
Obiekt nie większy (mniejszy lub równy) połowie n obietków oraz nie mniejszy (większy lub równy) od drugiej połowy n obiektów to:
Pytanie 7:
Z podanych liczb utworzyć stóg (kopiec) z wartością najmniejszą na szczycie i zapisać go w tablicy. Podać wartość kolejnych elementów tablicy 50,60,33,40,53,70,55,45,30,42
Pytanie 8:
Dane jest drzewo w zapisie leworekusywnym: 10(8(5)15(12(13)20(30(25)))) Podać 3 liczby określające dla tego drzewa odpowiednio: - liczbę liści - moment - liczbę poziomów
Pytanie 9:
Dane jest drzewo w zapisie leworekusywnym: A(B(C)D(EF)G(H(J)))) Podać 3 liczby określające dla tego drzewa odpowiednio: - liczbę liści - moment - liczbę poziomów
Pytanie 10:
Jakiego rzędu jest złożoność czasowa podanego algorytmu względem n = MAX: for nr 2 := 1 to MAX - 1 do if t[nr2] < t[nr2 + 1] then begin pom := t[nr2]; t[nr2] := t[nr2 + 1]; t[nr2 + 1] := pom; end
Pytanie 11:
Z podanych liczb utworzyć BST i zapisać je motodą preorder. Podać wartość kolejnych kluczy w tym zapisie. 50,60,33,40,53,70, 55, 45, 30, 42
Pytanie 12:
Sortowanie przez wybór (selekcję) zawiera w sobie krok, polegający na wyborze klucza:
Pytanie 13:
Pesymistyczny czas działania algorytmu jest jego granicą możliwego czasu działania algorytmu:
Pytanie 14:
Metody sortowania stosujące drzewa (np. stogowe) mają złożoność czasową rzędu:
Pytanie 15:
Wielkość zasobów komputerowych potrzebnych przy "typowych" dancyh wejściowych rozmiaru n to złożoność: